Lansarea cartii Drept Roman, 7 iunie 2022

Marți, 7 iunie, începând cu ora 13.00, a avut loc lansarea cărții “Drept Roman”, autor av. drd. Ionela Cuciureanu, în sala Madgearu a clădirii Ion N. Angelescu.
Lucrarea își dorește a fi un „vademecum”, un însoțitor de drum în una dintre cele mai complexe discipline pe care studentul la Drept, în anul I, trebuie să le studieze. Provocarea pe care o implică redactarea unei lucrări adresate studenților se multiplică așadar prin prisma materiei tratate.
Deși vizează cu precădere studenții anului I, lucrarea poate reprezenta un aide-memoire pentru orice jurist care își dorește să aprofundeze originile sistemului de drept continental și rațiunile care stau la baza construcțiilor juridice care îl definesc.
Au participat, alături de autoare:
Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru - Decanul Facultății de Drept, Academia de Studii Economice,
Prof. univ. dr. Mihai Badescu – Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice,
Lect. univ. dr. Jean Andrei - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti,
Lect. univ. dr. Alina Monica Axente – Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu.