Procedura de evaluare stiintifica a cartilor propuse spre editare

 

Editura ASE solicita si primeste anual, din partea tuturor directorilor departamentelor stiintifice si a directorilor centrelor de cercetari din ASE, liste actualizate cu referenti stiintifici externi redactiei pentru fiecare domeniu stiintific si colectie de carte, incluzand atat cadre didactice ale universitatii, cu experienta universitara, stiintifica si editoriala, cat si profesori si cercetatori cu alte afilieri institutionale.

Lucrarea primita de la autor(i)/coordonator(i) este repartizata unei echipe de lucru formate dintr-un redactor si un tehnoredactor si se parcurg urmatoarele etape, in cadrul unui proces de evaluare stiintifica si recenzare securizat:

 • toate lucrarile vor fi verificate antiplagiat cu un program informatic pentru compararea documentelor in format text, agreat si utilizat de catre ASE, rezultand rapoarte de similitudine care indica fragmentele detectate, dimensiunile lor si sursele in care au fost gasite, rapoarte de similitudine ce reprezinta instrumente pe baza carora referentii fac evaluari privind originalitatea lucrarilor;
 • pentru lucrarile aflate la prima editie se va utiliza un sistem de evaluare in care lucrarile sunt anonimizate, referentii fiind, de asemenea, anonimi (dubla securizare) – double blind peer-review; pentru lucrarile aflate la editii ulterioare se va utiliza un sistem de evaluare de tipul simpla securizare – single blind peer-review –, referentii raportandu-se la editia anterioara;
 • raportul de similitudine rezultat este transmis de catre redactor autorilor care, in masura in care considera necesar, isi pot exprima un punct de vedere care este pastrat in dosarul de editare;
 • lucrarea (anonimizata in cazul primei editii) si raportul de similitudine rezultat in urma verificarii antiplagiat sunt transmise catre doi referenti independenti (alesi de catre redactor din lista de referenti corespunzatoare domeniului stiintific sau din colegiul stiintific al colectiei de carte);
 • referentii vor analiza raportul de similitudine si lucrarea (avand ca repere generale criteriile de evaluare, acestea nefiind exhaustive – pot fi adaugate si alte elemente pe care referentul le considera relevante pentru lucrarea supusa evaluarii) si vor transmite redactorului care i-a contactat din partea Editurii ASE, in timp util (maxim 6 saptamani), referatul de evaluare din care rezulta, la final, daca lucrarea este:
 1. acceptata si recomandata spre publicare;
 2. acceptata cu revizuiri – in acest caz referentii vor transmite observatiile catre redactor si ele vor fi transmise mai departe de catre redactor autorului, incepand un proces de consultare intre autor si referent prin intermediul redactorului de carte pana la gasirea unui punct de vedere comun; in cazul in care a solicitat modificari, referentul va trimite in final o completare la referatul de peer-review prin care arata ca lucrarea este acceptata in urma revizuirilor/consultarilor sau respinsa;
 3. respinsa.
 • Referatele de evaluare se vor pastra in dosarul lucrarii, care se arhiveaza la editura.
 • Lucrarile cu caracter autobiografic nu vor fi anonimizate in vederea procedurii de evaluare (single blind peer-review), numele autorului rezultand din continutul cartii.

 

Repere privind criteriile de evaluare didactica si stiintifica

Criterii de evaluare pentru manuale:

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Definirea, explicarea si exemplificarea termenilor specifici disciplinei
 5. Continutul adecvat nivelului de studiu
 6. Acolo unde specificul disciplinei permite acest lucru, dupa caz, utilizarea de grafice, tabele, figuri care sa clarifice notiunile si sa usureze procesul de invatare
 7. Aplicatii, intrebari recapitulative, teste, eseuri (sau alte elemente care contribuie la fixarea si verificarea notiunilor invatate) utile pentru evaluarea si autoevaluarea studentilor
 8. Bibliografie complexa cuprinzand lucrari de referinta din domeniul respectiv, dar si lucrari recente (din ultimii cinci ani).

Criterii de evaluare pentru culegeri de aplicatii:

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Corespondenta intre exercitiile aplicative si domeniul teoretic respectiv
 5. Acoperirea temelor anuntate de respectiva culegere
 6. Respectarea logicii didactice in succesiunea diferitelor exercitii aplicative
 7. Un raport echilibrat intre aplicarea de formule, algoritmi etc. si stimularea gandirii

Criterii de evaluare pentru lucrari stiintifice:

A. Lucrari de cercetare stiintifica

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Actualitatea/interesul pe care il prezinta tema de cercetare
 3. Impletirea aspectelor teoretice si a validarii empirice a ipotezelor stiintifice formulate
 4. Caracterul multidisciplinar al investigatiei stiintifice
 5. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 6. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 7. Concordanta cu titlul, acoperirea ariei tematice
 8. Publicatiile la care se face referire, inclusiv cele din ultimii cinci ani, raportarea la literatura stiintifica relevanta
 9. Valoarea si nivelul stiintific general al lucrarii; pentru domeniile cu aplicabilitate in economie, masura in care cercetarea ofera solutii practice pentru economia reala
 10. Ponderea si importanta contributiilor proprii ale autorului/autorilor in cadrul lucrarii, calitatea demersului inovativ

B. Tratate

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Expunerea metodica a notiunilor fundamentale ale disciplinei
 5. Tinuta stiintifica generala a lucrarii
 6. Dimensiunile lucrarii – o sinteza a problemelor fundamentale ale unei ramuri stiintifice implica dimensiuni mai mari, eventual lucrarea fiind impartita in volume

Criterii de evaluare pentru traduceri:

 1. Valoarea operei traduse si calitatea traducerii
 2. Notorietatea stiintifica a operei
 3. Importanta lucrarii ca potentiala lectura pentru tineretul studios si pentru cercetatorii si specialistii din domeniu