Revista

Romanian Journal of Fiscal Policy
Titlu:

Romanian Journal of Fiscal Policy

www.rjfp.ro
ISSN: 2069-0983
semestriala

Prezentare

Romanian Journal of Fiscal Policy (RJFP) urmareste sa contribuie la dezvoltarea stiintelor economice, atat din punct de vedere teoretic, cat si aplicativ, si la imbunatatirea modului de comunicare dintre reprezentantii mediului academic si decidentii publici. Revista publica articole cu caracter teoretic si empiric care abordeaza, in principal, subiecte din domeniul politicii fiscale, dar si alte subiecte conexe acesui domeniu de interes prioritar pentru revista.

De asemenea, RJFP incurajeaza si sprijina tinerii cercetatori sa prezinte rezultatele cercetarii lor. Ocazional, revista poate publica numere speciale care sa indice noi directii de cercetare. Revista este in prezent indexata in: ProQuest, Econstor, DOAJ, Cabell, Ulrich, EBSCO si FIaF.

Este listata de cataloagele urmatoarelor universitati: Georgetown University, Stanford University, University of Saskatchewan, University of Zurich, precum si in WorldCat.

 

      Director revist,

Conf. univ. dr. Andreea Stoian