Procedura de evaluare stiintifica (peer-review)
a cartilor propuse spre publicare la Editura ASE

 

Editura ASE are ca principal obiect de activitate editarea cartilor dedicate procesului didactic si a cartilor ce disemineaza rezultatele cercetarii stiintifice a membrilor comunitatii academice. Editura ASE solicita si primeste anual, din partea directorilor departamentelor stiintifice si din partea directorilor centrelor de cercetari, liste cuprinzand propuneri de referenti stiintifici pentru fiecare domeniu stiintific si colectie de carte, incluzand atat cadre didactice ale ASE cu experienta universitara, stiintifica si editoriala, cat si profesori si cercetatori cu alte afilieri institutionale.

Lucrarea primita de la autor(i)/coordonator(i) este repartizata unei echipe de lucru formata dintr-un redactor si un tehnoredactor si se parcurg urmatoarele etape in cadrul unui proces de blind peer-review:

 • Lucrarea este anonimizata.
 • Este verificata cu softul antiplagiat, rezultand un raport de similitudine.
 • Raportul este transmis de catre redactor autorilor care, in masura in care considera necesar, isi pot exprima un punct de vedere.
 • Lucrarea anonimizata este transmisa catre doi referenti (alesi de catre redactor din lista corespunzatoare domeniului stiintific sau din colegiul stiintific al colectiei de carte) impreuna cu raportul antiplagiat.
 • Referentii vor analiza lucrarea (avand in vedere criteriile de evaluare, dar fara sa se limiteze la acestea; argumentatia privind indeplinirea/neindeplinirea criteriilor de evaluare pentru lucrarile propuse spre publicare trebuie sa fie consistenta; criteriile de evaluare enumerate nu isi propun sa fie exhaustive, pot fi adaugate si alte elemente pe care referentul le considera relevante pentru lucrarea supusa evaluarii) si vor transmite redactorului care i-a contactat din partea Editurii ASE, in timp util (maxim 6 saptamani), referatul de evaluare (in formatul prezentat in Anexa) din care rezulta, la final, daca lucrarea este:
 •  acceptata si recomandata spre publicare;
 • acceptata cu revizuiri – in acest caz referentii vor transmite observatiile catre redactor si ele vor fi transmise mai departe de catre redactor autorului, incepand un proces de consultare intre autor si referent prin intermediul redactorului de carte pana la gasirea unui punct de vedere comun; in cazul in care a solicitat modificari, referentul va trimite in final o completare la referatul de peer-review (cu acelasi format) prin care arata ca lucrarea este acceptata in urma revizuirilor;
 •  respinsa.
 • In cazul in care un referent accepta lucrarea, iar celalalt o respinge, se apeleaza la un al treilea, iar decizia acestuia va fi definitiva.
 • Referatele de evaluare se vor pastra in dosarul lucrarii care se arhiveaza in editura.
 • Pentru lucrarile cu caracter autobiografic se va utiliza metoda open peer-review, numele autorului rezultand din continutul cartii.

 

Repere privind criteriile de evaluare didactica si stiintifica
pentru cartile aparute la Editura ASE

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU MANUALE

 

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Definirea, explicarea si exemplificarea termenilor specifici disciplinei
 5. Continutul adecvat nivelului de studiu
 6. Acolo unde specificul disciplinei permite acest lucru, dupa caz, utilizarea de grafice, tabele, figuri care sa clarifice notiunile si sa usureze procesul de invatare
 7. Aplicatii, intrebari recapitulative, teste, eseuri (sau alte elemente care contribuie la fixarea si verificarea notiunilor invatate) utile pentru evaluarea si autoevaluarea studentilor
 8. Bibliografie complexa cuprinzand lucrari de referinta din domeniul respectiv, dar si lucrari recente (din ultimii cinci ani)

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU CULEGERI DE APLICATII

 

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Corespondenta intre exercitiile aplicative si domeniul teoretic respectiv
 5. Acoperirea temelor anuntate de respectiva culegere
 6. Respectarea logicii didactice in succesiunea diferitelor exercitii aplicative
 7. Un raport echilibrat intre aplicarea de formule, algoritmi etc. si stimularea gandirii

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU LUCRARI STIINTIFICE

A. Lucrari de cercetare stiintifica

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Actualitatea/interesul pe care il prezinta tema de cercetare
 3. Impletirea aspectelor teoretice si a validarii empirice a ipotezelor stiintifice formulate
 4. Caracterul multidisciplinar al investigatiei stiintifice
 5. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 6. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 7. Concordanta cu titlul, acoperirea ariei tematice
 8. Publicatiile la care se face referire, inclusiv cele din ultimii cinci ani, raportarea la literatura stiintifica relevanta
 9. Valoarea si nivelul stiintific general al lucrarii; pentru domeniile cu aplicabilitate in economie, masura in care cercetarea ofera solutii practice pentru economia reala
 10. Ponderea si importanta contributiilor proprii ale autorului/autorilor in cadrul lucrarii, calitatea demersului inovativ

 

B. Tratate

 1. Relevanta titlului lucrarii
 2. Rigoarea si corectitudinea stiintifica a informatiei
 3. Claritatea si coerenta exprimarii, insiruirea logica a ideilor
 4. Expunerea metodica a notiunilor fundamentale ale disciplinei
 5. Tinuta stiintifica generala a lucrarii
 6. Dimensiunile lucrarii – o sinteza a problemelor fundamentale ale unei ramuri stiintifice implica dimensiuni mai mari, eventual lucrarea fiind impartita in volume

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU TRADUCERI

 

 1. Valoarea operei traduse
 2. Notorietatea stiintifica a acesteia
 3. Importanta lucrarii ca potentiala lectura pentru tineretul studios si pentru cercetatorii si specialistii din domeniu
 4. Calitatea traducerii

 

 

Pentru celelalte tipuri de carti care se publica la Editura ASE – carti despre istoria ASE, carti de memorii, monografii s.a. – referentii vor evalua cartea fara sa utilizeze criterii in prealabil stabilite.


 

Anexa

 

Fisa de peer-review pentru cartile propuse spre publicare la Editura ASE

 

Pagina 1:

 

Titlu carte:

 

 

 

Referent stiintific:

-       Nume si prenume:                                                          Semnatura:

-       Grad didactic/stiintific:

-       Afiliere institutionala:

-       Date de contact (email, telefon):

 

 

Data:


 

Pagina 2 si in continuare:

 

Referat de evaluare pentru lucrarea cu titlul ………………………………………………