Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Misiunea Academiei de Studii Economice din București este una de cercetare avansată și educație și răspunde cerințelor societale prin:
- programe de studii de înaltă calitate pe toate ciclurile și în toate formele pregștirii universitare și postuniversitare;
- generarea de cunoaștere avansată;
- spijinirea dezvoltării și afirmării celor mai performanți studenți și cercetători în domeniul științelor economice și administrative precum și în alte subdomenii ale științelor sociale și umaniste.

Asumându-și vocația și valorile statuate la înființare și respectând tradiția cultivată în decursul deceniilor de personalitățile care au consacrat-o în țară și peste hotare, Academia de Studii Economice din București își propune sș își consolideze poziția de pol de referință pentru zona Europei Centrale și de Est.

Editura ASE, ca parte integranta a Academiei, se aliniaza acestei misiuni si isi propune ca, prin activitatea sa specifica, sa contribuie la efortul Academiei de Studii Economice din București de a se califica printre cele mai prestigioase universități europene de invatamant si cercetare.

Obiectivele Editurii ASE

Obiectivele generale, permanente ale Editurii ASE, puse in slujba misiunii ASE, sunt urmatoarele:

1. Editarea de carti si publicatii periodice de specialitate, la un inalt nivel de calitate, venind in sprijinul invatamantului si cercetarii stiintifice din cadrul Academiei;
2. Gestionarea si vanzarea in cele mai bune conditii a cartilor si revistelor stiintifice aparute sub sigla editurii, cu respectarea normelor de pastrare a gestiunii, de vanzare si de intocmire a documentelor contabile;
3. Relizarea si a altor materiale, cu caracter promotional sau administrativ, in fuctie de necesitatile institutiei;
4. Promovarea imaginii Academiei de Studii Economice din Bucuresti si a productiei editoriale a ASE prin participare la targurile de carte si organizarea unor evenimente editoriale.

Obiectivele generale sunt transpuse in obiective specifice, stabilitate anual, cu termen de finalizare pana la sfarsitul anului calendaristic, ce corespund pachetului de cerinte SMART (S - engl. specific - precise, M - engl. measurable and verifiable - masurabile si verificabile, A - engl. appropriate  - necesare, R - engl. realistic - realiste, T - engl. - time  dependent - cu termen de realizare).

 

In vederea informarii corecte si permanente a pesonalului Editurii ASE, punem la dispozitie urmatoarele documente:

Carta ASE (Capitolul XVI: Codul de etica si deontologie profesionala)

Regulamentul intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Regulamentul de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Strategia ASE 2014-2020

Contractul colectiv de munca al Academiei de Studii Economice din Bucuresti