Lucrarea Metode Cantitative in Studiul Fenomenelor Economice imbina principii de elaborare a modelelor econometrice dinamice si de folosire a lor in analize si predictii economice.

 

Prima parte a lucrarii expune o serie de modele utile pentru analiza componentelor sistematice ale seriilor de timp. Detectarea si masurarea diferitelor tipuri de fluctuatii care influenteaza traiectoria multor indicatori economici ofera noi orizonturi studiului evolutiei precum si studiului legaturilor de interdependenta din economie.  

A doua parte a lucrarii este dedicata analizei spectrale concomitente. Aceasta metoda permite masurarea intensitatii conexiunii pentru corelatii concomitente sau cu decalaj dintre doua sau mai multe variabile exprimate cantitativ.

Cea de-a treia parte a lucrarii este rezervata metodei autoregresiei vectoriale structurale. Se prezinta un model apt sa evidentieze reactia variabilelor macroeconomice la inovatiile de politica economica.

Pe parcursul lucrarii au fost incluse o serie de aplicatii la date concrete din diferitele publicatii cu caracter oficial, efectuate cu ajutorul  pachetelor de programe EViews, Statistica si SPSS.

           

Lucrarea se adreseaza tuturor specialistilor in domeniu, studentilor invatamantului universitar de lunga si de scurta durata, care studiaza deopotriva statistica si econometria.