Carti realizate in cadrul programelor de cercetare avansata postdoctorala in stiinte economice

Nr.
crt.

Nume autor

Titlu lucrare

ISBN

1

Aceleanu Mirela Ionela

Coordonate ale unei strategii de îmbunătățire a ocupării și a eficienței muncii în România

978-606-505-622-0

2

Andrieș Alin Marius

Performanța bancară. Analiza profitabilității, competiției și eficienței activității bancare

978-606-505-651-0

3

Anica-Popa Ionuț-Florin

Sisteme de transabilitate la nivel național ale produselor alimentare

978-606-505-682-4

4

Avram Costin Daniel

Impactul strategiilor privind flexicuritatea muncii asupra modernizării pieței muncii și a creșterii performanței organizaționale

978-606-505-688-6

5

Barbu Andreea Mihaela

Marketing și competitivitate în domeniul serviciilor publice din România

978-606-505-639-8

6

Bălan Christiana Brigitte

Modelarea statistică a duratei de supraviețuire

978-606-505-652-7

7

Bănica (Dimian) Gina Cristina

Piața muncii și neconcordanțe educaționale în România și regiunile acesteia. O abordare statistico-econometrică

978-606-505-691-6

8

Bătăgan Lorena

Smart Solutions for Local Development

978-606-505-635-0

9

Belu Constantin

Analiza economică în politica de concurență

978-606-505-653-4

10

Boja Cătălin

Sisteme de analiză a clusterelor economice

978-606-505-654-1

11

Boldea Bogdan Ion

Impactul evoluțiilor tehnologice monetare asupra dezvoltării sociale sustenabile

978-606-505-715-9

12

Bonaci Carmen Giorgiana

Theoretical and practical groundings regarding the optimization of the accounting model aiming for financial reporting that enhances risk management

978-606-505-709-8

13

Bordean Ovidiu-Niculae

Analiza și evaluarea factorilor determinanți ai guvernanței corporative în cadrul societății bazată pe cunoaștere din România. Studiu privind influența acestora în alegerea strategiilor corporative

978-606-505-655-8

14

Boța-Avram Cristina

Valențe ale practicilor de audit în sfera guvernanței corporative

978-606-505-623-7

15

Brândaș Vasile Claudiu

Sisteme suport de decizie în evaluarea și creșterea performanțelor guvernanței corporative

978-606-505-704-3

16

Burz Răzvan Dorin

Starea sistemului de securitate socială într-o perspectivă globală

978-606-505-701-2

17

Butnaru Gina Ionela

Performanța managerială în turism. Factori de dezvoltare în contextul globalizării

978-606-505-637-4

18

Câmpeanu Emilia Mioara

Implicațiile politicii bugetare asupra economiei în perioada ieșirii din criză

978-606-505-624-4

19

Catrina Ion Lucian

Limitele convergenței nominale. Deficitul bugetar și datoria publică

978-606-505-698-5

20

Căescu Ștefan-Claudiu

Management marketing strategic.O abordare din perspectiva pieței business to business

978-606-505-643-5

21

Căpățînă Alexandru

Dimensiuni culturale specifice strategiilor de inteligență competitivă ale firmelor de software din România

978-606-505-630-5

22

Chenic (Cretu) Alina Stefania

Flexicuritatea pieței muncii – catalizator al relației reversibile dintre calitatea vieții și dezvoltarea economică

978-606-505-707-4

23

Chirilă Viorica

Analiza econometrică a burselor de valori și a ciclurilor de afaceri

978-606-505-633-6

24

Constantinescu Mihaela

Îmbunătățirea calității vieții prin sport. O abordare de marketing

978-606-505-687-9

25

Corbos Razvan-Andrei, Popescu Ruxandra-Irina

Competitivitatea organizatiilor culturale in contextul dezvoltarii urbane

978-606-505-636-7

26

Costea Adrian

Modele de evaluare a performantelor institutiilor financiare nebancare din perspectiva supravegherii prudentiale

978-606-505-656-5

27

Crisan Emil Lucian

Business networks and their governance

978-606-505-693-0

28

Dabija Dan Cristian

Cercetări de marketing aplicate în comerțul de retail românesc

978-606-505-657-2

29

Dan Mihaela – Cornelia

Cooperarea universitate – mediul de afaceri. Modalitati de crestere a competitivitatii in dezvoltarea regionala prin parteneriate de tip cluster intre universitate si mediul de afaceri

978-606-505-666-4

30

Dârdală (Reveiu) Adriana Elena

Soluții bazate pe tehnologii GIS pentru identificarea și analiza clusterelor regionale în România

978-606-505-681-7

31

Diaconu (Maxim) Laura

Evoluții și consecințe ale strategiilor low-cost în contextul modificării climatului economico-financiar mondial

978-606-505-658-9

32

Enache Eugen Cosmin

Cheltuielile publice cu securitatea socială în statele membre ale Uniunii Europene

978-606-505-650-3

33

Filip Alina

Orientarea spre client. Fundament al marketingului în mediile de afaceri competitive

978-606-505-644-2

34

Gavrea Brătian Corina

Guvernanța corporativă și performanța organizațională

978-606-505-642-8

35

Grosanu Adrian

Contabilitate creativă 

978-606-505-705-0

36

Herman (Lung) Emilia Doina

Impactul antreprenoriatului asupra ocupării resurselor de muncă și reducerii sărăciei. (Antreprenoriat, ocupare și sărăcie. Un lanț virtuos sau vicios?)

978-606-505-659-6

37

Herțeliu Claudiu

Nivelul de dezvoltare al comunelor din Transilvania. Interconexiuni cu etnia și religia

978-606-505-718-0

38

Iamandi Irina-Eugenia

Responsabilitate socială corporativă și competitivitate în Uniunea Europeană

978-606-505-638-1

39

Ienciu Ionel-Alin

Asigurarea guvernanței economice din perspectiva raportărilor de mediu

978-606-505-631-2

40

Ignat ( Ionel) Raluca

Calitatea vieții în România rurală
Nevoie sau de la vitalitate la performanță economică

978-606-505-700-5

41

Ionașcu (Munteanu) Mihaela

Raportare financiară avansată. conformă cu IFRS

978-606-505-708-1

42

Ionescu Florin Tudor

Planificarea strategică a portofoliului de produse. În întreprinderile mici și mijlocii din România

978-606-505-702-9

43

Jianu (Marinescu) Iulia

Raportarea integrată și dezvoltarea regională

978-606-505-695-4

44

Manea Marinela-Daniela

Tendințe în măsurarea și evaluarea  deprecierii activelor imobilizate. Studiu comparativ în aplicarea modelului matematic termen de recuperare previzional actualizat în arealul european și românesc

978-606-505-699-2

45

Manolică Adriana

Orientarea spre consumator prioritate strategică a firmelor

978-606-505-627-5

46

Marinescu Daniela Elena

Contracte eficiente PARETO pe piețe cu competiție imperfectă

978-606-505-692-3

47

Miloș Laura Raisa

Reforma sistemului de pensii și dezvoltarea pieței de capital. cazul uniunii europene

978-606-505-660-2

48

Miloș Marius Cristian

Provocări privind sustenabilitatea cheltuielilor publice în contextul deficitelor bugetare și a dinamicii demografice

978-606-505-661-9

49

Moga Liliana Mihaela

Creșterea eficienței utilizării informației economico-financiare în fermele agricole. Cazul Regiunii de dezvoltare Sud Est

978-606-505-662-6

50

Moinescu Bogdan Gabriel

Stabilitatea financiară și convergența nominală

978-606-505-626-8

51

Mosora Liviu Cosmin

Creștere economică și dezvoltare regională

978-606-505-717-3

52

Muller Victor Octavian

Qualitative and Quantitative Dimensions of Financial Reporting for Groups of Enterprises in Europe in the Context of Corporate Governance

978-606-505-710-4

53

Mușetescu Radu Cristian

Regulation and incentives in european banking: The impact of industry bailouts during financial crisis

978-606-505-716-6

54

Nuță Florian Marcel, Nuță Alina Cristina

Comportamentul responsabil al întreprinzătorilor mici și mijlocii din România și influența politicilor publice

978-606-505-663-3

55

Nuțu (Badea) Liana

Funcționalitatea educației economice superioare – la confluența dintre milenii

978-606-505-632-9

56

Oprean Victor Bogdan

Sustenabilitatea sistemelor de securitate socială în societatea cunoașterii.Capitalul intelectual al organizațiilor între cunoaștere și recunoaștere

978-606-505-690-9

57

Opruța (Pitic) Diana

Aspecte ale guvernanței și calității în învățământul superior. Analize și cercetări

978-606-505-689-3

58

Pânzaru Ciprian

Riscuri și vulnerabilități pe componenta de securitate socială în România

978-606-505-665-7

59

Pelău Corina Monica

Elemente raționale și emoționale în comportamentul de consum

978-606-505-625-1

60

Pele Daniel Traian

Criza piețelor de capital – dezastru predictibil sau lebădă neagră?

978-606-505-640-4

61

Pociovălisteanu (Țîrcă) Diana Mihaela

Piața muncii și migrația forței de muncă în context european.

978-606-505-706-7

62

Popescu Irina Alina

Dezvoltare regională prin învățare pe tot parcursul vieții. Rolul universităților.

978-606-505-711-1

63

Popescu Ruxandra-Irina Corbos Razvan-Andrei 

Creșterea competitivității unei destinații prin strategii de branding

978-606-505-684-8

64

Popovici (Bărbulescu) Adina

Integrarea absolvenților de invățământ pe piața forței de muncă

978-606-505-714-2

65

Radu Cătălina

Managementul și competitivitatea organizației – de la general la  instituțiile de învățământ superior economic

978-606-505-668-8

66

Răchișan Paula Ramona

Restructurarea entităților economice în contextul guvernanței corporative

978-606-505-667-1

67

Roșca Mihai Ioan

Pledoarie pentru marketingul produselor ecologice alimentare

978-606-505-686-2

68

Sacală Mihail Dumitru

Modelarea econometrică a interconexiunilor dintre piața de capital si economia comportamentală

978-606-505-683-1

69

Socol Niculescu Aura-Gabriela

Macroeconomia Uniunii Monetare Europene. Provocări și soluții

978-606-505-629-9

70

Stoian Andreea (Maria)

Analiza vulnerabilității și sustenabilității politicii fiscale: abordari conceptuale, metodologice și empirice

978-606-505-670-1

71

Șerban Florentin

Modele clasice si moderne de optimizare a  unui portofoliu de active financiare

978-606-505-669-5

72

Șerban-Oprescu George

O analiză epistemologică a studiilor despre calitatea vieții

978-606-505-641-1

73

Șerbănică (Pantelică) Cristina

Relația universitate – mediu de afaceri între transferul de cunoștințe, implicarea regională și specializarea inteligentă

978-606-505-664-0

74

Ștefănescu (Palfi) Cristina Alexandrina

Transparența și diseminarea informațiilor - elemente cheie în asigurarea unui sistem eficient de guvernanță corporativă în sfera financiar-bancară

978-606-505-628-2

75

Tiță Silviu – Mihail

Managementul performanțelor în cercetare științifică

978-606-505-671-8

76

Voinea (Chiru) Simona-Lelia

Calitate și securitate alimentară. Reorientări în comportamentul alimentar al consumatorului modern

978-606-505-685-5

77

Zamfir Andreea-Ileana

Managementul strategic al serviciilor de valorificare regională a energiei regenerabile.

978-606-505-703-6

 

Cartile au fost imprimate pe suport electronic.